czwartek, 7 kwietnia 2016

Kilka słów o błogosławieniu bliźnich...

Błogosławieństwo, jak pisze o. Bernard-Marie, jest wezwaniem Bożej łaski, a my jako świeccy również mamy możliwość prosić o duchowe (i nie tylko) dary dla naszych najbliższych. Kto jak nie my zna ich smutki i codzienne zmartwienia. Modlitwa o błogosławieństwo może stać się najpiękniejszym prezentem jaki ofiarujemy drugiemu człowiekowi. Wystarczy wiedzieć jak błogosławić. Zapraszam do lektury książki "Do Ciebie wołam, Panie..."

18 modlitwy błogosławieństwa to propozycja Wydawnictwa Promic na nasze życiowe niepowodzenia. Modlitwy zostały przygotowane zgodnie z obrzędami Rytuału Rzymskiego, przez tercjarza franciszkańskiego, autora licznych dzieł o tematyce z zakresu duchowości i biblistyki.

We wstępie znajdziemy "instrukcję obsługi" praktykowania tej modlitwy czyli praktyczne wskazówki jak w pełni korzystać z jej dobrodziejstw i przede wszystkim jak zaangażować w nią serce a nie tylko usta. 

Całej publikacji przyświecają słowa z Listu św. Piotra:
    "Nie oddawajcie złem za zło ani złorzeczeniem za złorzeczenie! 
Przeciwnie zaś, błogosławcie!
 Do tego bowiem jesteście powołani, 
abyście odziedziczyli błogosławieństwo" 1 P 3,9

W książce znajdziemy m. in. takie błogosławieństwa:
- osoby przeżywającej kryzys wiary,
- osoby pozbawionej pracy i środków do życia,
- matki doświadczającej lęku przed macierzyństwem i trudnym porodem,
- osoby cierpiącej z powodu rozstania,
- osoby szykanowanej lub nękanej,
- osoby będącej w żałobie,
                                             oraz wiele innych.
Najbliższa mojemu sercu jest modlitwa matki doświadczającej lęku. Może ona stać się duchowym orężem każdej matki (tak jak stała się dla mnie) w walce z codziennymi zwątpieniami i zmaganiami rodzicielsko-wychowawczymi. Każda matka wie, że trosk i zmartwieć przybywa z dnia na dzień i choć oczywistym jest, że nie da się od nich wszystkich uwolnić, to rozwiązaniem takiej sytuacji może być wewnętrzny spokój i poczucie wsparcia "z góry". 

Książkę "Do Ciebie wołam, Panie. Modlitwy o błogosławieństwo w cierpieniu" polecam szczególnie tym, którzy czują, że znaleźli się na życiowym zakręcie np. małżeństwom trwającym w kryzysie czy osobom bezskutecznie poszukującym pracy a przede wszystkim ich bliskim i przyjaciołom. 
W świecie, w którym jest tyle złych słów, nieżyczliwości, obojętności możemy stać się cichym aniołem. Wystarczy z ufnością wznieść wzrok na pięknie wiosenne niebo i zacząć prosić "Do Ciebie wołam, Panie..."
------------------------------------------------------------------------------------------
Tytuł: "Do Ciebie wołam, Panie. Modlitwy o błogosławieństwo w cierpieniu"
 autor: o. Bernard-Marie
 tłumaczenie: Sylwia Filipowicz
 rok  wydania: 2015

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz